Σήμανση CE (CE Marking)

 Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Εισαγωγή
 • Ευρωπαϊκή Οδηγία 
 • Οικοδόμημα πιστοποιημένης ποιότητας
 • Διαφορές μεταξύ των εννοιών τυποποίηση & πιστοποίηση
 • Τι είναι το CE marking
 • Ευρωπαϊκά πρότυπα & οδηγίες που αφορούν τη σήμανση CE
 • Συστήματα επιβεβαίωσης συμμόρφωσης και σήμανσης CE
 • Το πρότυπα για σήμανση CE
 • Initial Type Testing (ITT)
 • Πώς ένας κατασκευαστής μπορεί να αποκτήσει δικαίωμα για σήμανση CE των προϊόντων που κατασκευάζει
 • Τεχνικός φάκελος (περιεχόμενα)

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 210.03
Τίτλος Σήμανση CE (CE Marking)
Διάρκεια (Δ.Ω.) 12

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ