Βελτίωση Επιχειρηματικής Απόδοσης μέσω Ελέγχου Κόστους Παραγωγής-Ποιότητας

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να  μεταφέρει γνώσεις που συμβάλλουν στην άμεση κατανόηση τόσο της οικονομικής &  της επιχειρηματικής διάστασης της ποιότητας - ιδίως δια μέσου του υπολογισμού του κόστους αυτής, όσο και στις σημαντικότερες παραμέτρους και στις τεχνικές «υπολογισμού» του κόστους ποιότητας. Οι γνώσεις αυτές είναι απολύτως απαραίτητες και χρήσιμες για όσους ασχολούνται με την επιχειρηματική δραστηριότητα και, ιδίως, εκείνων  που έχουν αναπτύξει  και εφαρμόζουν ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας  ISO  9001, καθώς ακόμη και  όσων ασχολούνται με τις βασικές τεχνικές ανάλυσης, αξιολόγησης, ανάπτυξης  και εφαρμογής στρατηγικών συνεχούς βελτίωσης της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων, δια μέσου τόσο της μείωσης του άμεσου όσο και του έμμεσου κόστος αυτών.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα ανώτερα και μεσαία στελέχη επιχειρήσεων διαφόρων ειδικοτήτων που  είτε  έχουν  είτε δεν έχουν αναπτύξει ακόμα ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας  ISO  9001, όπως πχ: πωλήσεις, προμήθειες, παραγωγή, έλεγχος της ποιότητας, αποθήκες, συντήρηση, κοστολόγηση, λογιστήριο, καθώς και σε στελέχη που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα  με την διοίκηση και το management επιχειρήσεων.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Εισαγωγή στο κόστος της ποιότητας 
 • Εισαγωγή στη μέτρηση του κόστους της ποιότητας 
 • Στόχοι  μέτρησης του κόστους της ποιότητας
 • Ανάλυση των κατηγοριών του κόστους της ποιότητας
 • Ανάλυση του εκούσιου κόστους της ποιότητας
 • Ανάλυση του ακούσιου κόστους της ποιότητας 
 • Ανάλυση άλλων στοιχείων σύνθεσης του κόστους της ποιότητας
 • Μέτρηση του κόστους της ποιότητας
 • Διακρίσεις του κόστους της ποιότητας
 • Στοιχεία που επιδρούν στο κόστος της ποιότητας
 • Υπολογισμός του κόστους της ποιότητας
 • Ανάλυση & Αξιολόγηση του κόστους της ποιότητας - δείκτες 
 • Τεχνικές & προγράμματα βελτίωσης του κόστους της ποιότητας
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων βελτίωσης του κόστους  ποιότητας 

 

 

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 210.05
Τίτλος Βελτίωση Επιχειρηματικής Απόδοσης μέσω Ελέγχου Κόστους Παραγωγής-Ποιότητας
Διάρκεια (Δ.Ω.) 20

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ