Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών

Με Πιστοποίηση Certified Economic Services Employee

Σκοπός

Στο σεμινάριο αυτό παρέχονται βασικές πρακτικές γνώσεις για τους βοηθούς λογιστών. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία μέσω παραδειγμάτων (case studies) να κάνουν οι ίδιοι τις εγγραφές, ξεκινώντας από τη σύσταση της εταιρείας μέχρι την κατάρτιση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και του Ισολογισμού τέλους χρήσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις λειτουργίας Λογιστηρίου και να εργαστούν ως βοηθοί λογιστών.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Γενικές Αρχές Λογιστικής

 • Εθνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
 • Ισολογισμοί
 • Αποτελέσματα χρήσης
 • Εταιρίες - Νομικές μορφές & υποχρεώσεις εταίρων
 • Τήρηση αρχείου παραστατικών
 • Καταληκτικές ημερομηνίες
 • Λογιστική Ισότητα
 • Κώδικας Βιβλίων Στοιχείων
 • Μισθοδοσία

Μηχανογραφημένη Λογιστική

 • Λογιστική
  • Εταιρίες
  • Λογαριασμοί
  • Κινήσεις
  • Εκτυπώσεις
 • Εμπορική Διαχείριση
  • Αποθήκη
  • Πελάτες
  • Προμηθευτές
  • Πωλήσεις
  • Αγορές
 • Παραγγελίες
 • Μισθοδοσία
 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
  • Υπηρεσίες ΙΚΑ
  • Υπηρεσίες ΟΑΕΔ
  • Υπηρεσίες ΣΕΠΕ

Πιστοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος θα παραλάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ καθώς Οι συμμετέχοντες θα έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις και να αποκτήσουν το πιστοποιητικό του CERTIFIED ECONOMIC SERVICES EMPLOYEE (CESE).

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 213.08
Τίτλος Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών
Περιγραφή Με Πιστοποίηση Certified Economic Services Employee
Δυνατότητα Πιστοποίησης NAI
Συνεργασία με ACTA
Διάρκεια (Δ.Ω.) 40

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ