Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Σκοπός

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τα θέματα που σχετίζονται με την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των επενδυμένων κεφαλαίων μιας επιχείρησης, τη λήψη ορθολογικών επενδυτικών αποφάσεων και αποφάσεων που αφορούν τρόπους άντλησης κεφαλαίου, τη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, καθώς και πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις αυτές στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τον τομέα ευθύνης τους.

Σε ποιους απευθύνεται

 Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν:

 • Στελέχη όλων των διευθύνσεων μιας επιχείρησης, εκτός της διεύθυνσης οικονομικών, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε χρηματοοικονομικά θέματα
 • Ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων χωρίς χρηματοοικονομικές γνώσεις

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Ρόλος της χρηματοοικονομικής διοίκησης στην επιχείρηση
 • Η διαχρονική αξία του χρήματος στην αξιολόγηση επενδύσεων
 • Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων και σύγκριση αυτών
  • Καθαρά παρούσα αξία (ΚΠΑ)
  • Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (ΕΒΑ)
 • Αξιολόγηση επενδύσεων και φορολογία
 • Αξιολόγηση επενδύσεων σε καθεστώς πληθωρισμού
 • Χρηματοδότηση με μετοχές, ομολογίες, κ.λπ.
 • Διοίκηση αποθεμάτων
 • Διοίκηση χρηματικών διαθεσίμων
 • Διαχείριση προσωρινών επενδύσεων
 • Πιστωτική πολιτική
 • Λειτουργικός και χρηματοοικονομικός κίνδυνος
 • Μερισματική πολιτική

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 213.01
Τίτλος Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Διάρκεια (Δ.Ω.) 24

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ