Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη

 

Το πρόγραμμα αφορά εισαγωγή στο ΑΙ και της συγγενικές του τεχνολογίες όπως Machine Learning και Deep learning. Ο απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η «πρώτη επαφή» του συμμετέχοντα με τις παραπάνω έννοιες. Ταυτόχρονα μέσα από την παρουσίαση επιτυχημένων εφαρμογών του ΑΙ (Amazon Warehouse, Amazon GO) στην σύγχρονη βιομηχανία και το εμπόριο, να δώσει στον συμμετέχοντα την ώθηση προς καινοτόμες εφαρμογές του ΑΙ στον τομέα τον οποίο δραστηριοποιείται.

Σκοπός

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσής τους να μπορούν να διατυπώσουν σενάρια εφαρμογής και χρήσης μοντέλων ΑΙ στις επιχειρήσεις τους, να μπορούν να περιγράψουν και να μεταφέρουν στους συνεργάτες τους τα οφέλη του ΑΙ και των εφαρμογών του στον κόσμο τον επιχειρήσεων καθώς και να βάλουν την βάση στην δημιουργία πολιτικής για το ΑΙ στην επιχείρηση τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο, ως εισαγωγική ενότητα, απευθύνεται σε όσους θέλουν να αποκτήσουν βασική γνώση σε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης μέσω παραδειγμάτων υλοποίησης (case studies) και επιπλέον βασικές αρχές στην διαδικασία σχεδιασμού και συλλογής δεδομένων για την υλοποίηση.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Module 1: Εισαγωγή στο ΑΙ
  • Ιστορία και εξέλιξη του ΑΙ μέχρι σήμερα
  • Κατανόηση του τι καθιστά το AI ως νέο και επαναστατικό στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον
  • Κατανόηση των βασικών αρχών του AI, Machine Learning και Deep Learning
Module 2: Το ΑΙ ως εργαλείο στην Λήψη Αποφάσεων
  • Στόχος του ΑΙ στην Λήψη Αποφάσεων
  • Μεθοδολογία για την συλλογή δεδομένων
  • AI και BIG DATA – Επεξεργασία δεδομένων
Module 3: AI και Operations Management
  • Το ΑΙ ως εργαλείο βελτιστοποίησης των διαδικασιών. Μείωση κόστους, αύξησης της ποιότητας και βελτίωσης της ασφάλειας
Module 4: AI και Business Functions 
  • Το ΑΙ ως εργαλείο υποστήριξης στις διαδικασίες επιλογής ανθρώπινου δυναμικού (Human Resource Management), των συστημάτων ΙΤ (IT Systems Management) και διαχείρισης κινδύνου (Risk Manage)

 

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 209.12
Τίτλος Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη
Διάρκεια (Δ.Ω.) 8

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ