Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Με πιστοποίηση Certified Web Designer

Σκοπός

 Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή των βασικών γνώσεων σε όσους δεν έχουν εκπαιδευτικό υπόβαθρο στον τομέα της πληροφορικής και θέλουν να κάνουν εκκίνηση στο πεδίο της ανάπτυξης ιστοσελίδων και να χρησιμοποιήσουν τη γνώση αυτή για τη δική τους ανάπτυξη ή παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σε άλλους (επιχειρήσεις ή ιδιώτες).

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται  σε όσους  θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη ιστοσελίδων και  επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε αυτό τον τομέα.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

  • Έννοιες Internet -Web - HTML
  • Δημιουργία τοποθεσίας ιστού και ιστοσελίδας 
  • Συνδέσεις
  • Λίστες και Επικεφαλίδες
  • Εργασία με γραφικά
  • Δημιουργία πινάκων
  • Αλληλεπιδραστικές σελίδες 
  • Συνδέσεις με βάσεις δεδομένων

Πιστοποιητικό

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος θα παραλάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ. Οι συμμετέχοντες θα έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις και να αποκτήσουν πιστοποιητικό CERTIFIED WEB DESIGNER.

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 209.11
Τίτλος Σχεδιαστής Ιστοσελίδων
Περιγραφή Με πιστοποίηση Certified Web Designer
Δυνατότητα Πιστοποίησης NAI
Συνεργασία με ACTA
Διάρκεια (Δ.Ω.) 25

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ