Σχεδίαση με Χρήση του AUTOCAD 3D

Με πιστοποίηση

Σκοπός

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι οι καταρτιζόμενοι/νες να αποκτήσουν βασικές γνώσεις τρισδιάστατου σχεδιασμού και να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα σχεδιαστικά προγράμματα και τις εφαρμογές τους.

ΣΤΟΧΟΣ:

Ο στόχος του προγράμματος, είναι η εκμάθηση της χρήσης της εφαρμογής σε βασικό επίπεδο, έτσι ώστε κατά την ολοκλήρωσή του, οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν:

  • να μεταβαίνουν από το περιβάλλον δισδιάστατης σχεδίασης στο περιβάλλον τρισδιάστατης σχεδίασης.
  • να κάνουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις σχεδίασης και να αποθηκεύουν αυτές τις ρυθμίσεις σε ένα πρότυπο αρχείο.
  • να κινούνται και να περιστρέφονται στον τρισδιάστατο χώρο χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία πλοήγησης και να χωρίζουν το σχεδιαστικό χώρο εργασίας τους σε δυο ή τρία ή και παραπάνω παράθυρα σχεδίασης ανάλογα με τις ανάγκες τους.
  • να χρησιμοποιούν τα εργαλεία σχεδίασης βασικών στερεών αντικειμένων, όπως είναι ο κύβος, ο κώνος, η πυραμίδα και άλλα.
  • να μετατρέπουν δισδιάστατα αντικείμενα σε στερεά σώματα ή επιφάνειες ανάλογα με τις απαιτήσεις του σχεδιασμού.
  • να  διαχειρίζονται τα στερεά αντικείμενα με σκοπό την εξοικονόμηση χρόνου και συνεπώς την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας.
  • να παρουσιάζουν και να προσομοιώνουν τρισδιάστατες κατασκευές σε πραγματικές συνθήκες φωτισμού, προσαρμογής υλικών και κίνησης έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος του μοντέλου για δυναμικές αλλαγές.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε ανέργους αρχιτέκτονες μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, τοπογράφους, διακοσμητές, έργων υποδομής, σχεδιαστές, γραφίστες και σε όσους ασχολούνται με τεχνικό σχέδιο.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

1) Εισαγωγή στο 3D

    α) Σχέδια Isometric

    β) Wire-frame

    γ) Επιφάνειες (Surfaces / Regions)

    δ) Στερεά Αντικείμενα (Solid objects) 

2) Σχέδια Isometric

3) Δουλεύοντας στις τρεις διαστάσεις

4) Οπτική παρουσίαση αντικειμένων σε 3D

    α) Viewports

    β) Perspective Views

5) Βασικά μοντέλα Wire-frame

6) Πάχος γραμμών (thickness)

7) Επιφάνειες (Regions και 3D faces)

    α) Extruding και lofting

8) Περιστρεμμένα Αντικείμενα (revolved objects)

9) Προσθήκη υλικών (materials)

    α) Rendering

10) Στερεά

    α) Box

    β) Sphere

    γ) Cylinder

    δ) Cone

    ε) Wedge

    στ) Torus

    ζ) Pyramid

    η) Polysolid

11) Λειτουργίες Boolean

    α) Union 

    β) Subtract 

    γ) Intersect 

    δ) Extrude Face 

    ε) Slice 

    στ) 3D Align

12) Σύστημα WCS, UCS

13) Χαρτογράφηση υλικών (mapping materials)

14) Δημιουργία νέων υλικών

15) Εισαγωγή στο φωτισμό (lighting)

 

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 209.08
Τίτλος Σχεδίαση με Χρήση του AUTOCAD 3D
Περιγραφή Με πιστοποίηση
Δυνατότητα Πιστοποίησης NAI
Συνεργασία με ACTA
Διάρκεια (Δ.Ω.) 30

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ