Βασικές Γνώσεις Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας (Photoshop)

Με πιστοποίηση

Σκοπός

Το Photoshop είναι το πλέον διαδεδομένο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας. Έχει τεράστιες δυνατότητες και είναι το πιο κατάλληλο πρόγραμμα, είτε για τον επαγγελματία, είτε για τον αρχάριο χρήστη. Σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες όλων εκείνων που όχι μόνο θέλουν να μάθουν μεθόδους και τεχνικές για την επεξεργασία εικόνων αλλά και να διευρύνουν τις γνώσεις τους πάνω στη θεωρία των ψηφιακών εικόνων. Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν τα απαραίτητα και βασικά προσόντα που χρειάζεται κάποιος για την επεξεργασία εικόνων.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την επεξεργασία εικόνας, σε Web-Designers που θέλουν να μάθουν ένα επαγγελματικό εργαλείο για τη δουλειά τους, σε φοιτητές γραφιστικών - σχεδιαστικών σχολών, σε φωτογράφους, σε γραφίστες, σε σχεδιαστές, σε αρχάριους χρήστες που θέλουν να ξέρουν βασικές τεχνικές επεξεργασίας εικόνας.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου 

Διαχείριση Αρχείων: Τύποι αρχείων εικόνας, άνοιγμα και κλείσιuο αρχείου, δημιουργία και αποθήκευση αρχείου, εισαγωγή και εξαγωγή αρχείου

Εκτύπωση: Διαχείριση και διαμόρφωση σελίδων, επιλογές εκτύπωσης, περιοχή εκτύπωσης, αντίτυπα, θέση, κλίμακα εκτύπωσης

Βασικές Λειτουργίες: Περικοπή εικόνας, περιστροφή εικόνας, ανάλυση εικόνας, αλλαγή μεγέθους της εικόνας, αναίρεση αλλαγών 

Επιλογές Τμημάτων Εικόνας: Τεχνικές επιλογών, επιλογές τμημάτων, επιλογές βασισμένες σε χρώμα, επεξεργασία επιλογών, διαχείριση επιλογών, αντιστροφή, εξομάλυνση, περίγραμμα, επέκταση, συρρίκνωση, επιλογή παρόμοιων περιοχών, μετασχηματισμοί επιλογών, αλλαγή διαστάσεων, περιστροφή, στρέβλωση, παραμόρφωση, αλλαγή προοπτικής

Χρωματισμοί - Γεμίσματα: Χρωματικές παράμετροι της εικόνας, επιλογή χρώματος, ομοιόμορφοι χρωματιστοί, χρωματισμός ντεγκραντέ, χρωματισμός uε μοτίβα, χρωματισμός περιγράμματος

Σχεδίαση: Σχεδίαση uε χρώμα, σχεδίαση uε μοτίβο

Επεξεργασία Χρώματος: Επεξεργασία χρώματος, θόλωση, όξυνση, κορεσμός, αλλαγή φωτισμού, προσαρμογή εικόνας, επεξεργασία ιστογράμματος, ρύθμιση αντίθεσης, ρύθμιση φωτεινότητας και αντίθεσης, ρύθμιση χροιάς και κορεσμού, επαναφορά χρώματος

Διόρθωση Χρώματος: Επιδιόρθωση ατελειών, διόρθωση υφής, αποκατάσταση εικόνας, προσαρμογή χρώματος, παραλλαγές χρώματος, επίπεδα χρώματος, καμπύλες χρώματος

Στρώσεις: Διαχείριση στρώσεων, σύνολα στρώσεων, δημιουργία, αναπαραγωγή, διαγραφή, απόκρυψη, μετακίνηση, διασύνδεση, μετασχηματισμός στρώσης, ιεραρχία στρώσεων, στοίχιση & κατανομή στρώσεων, συγχώνευση & ισοπέδωση στρώσεων, ειδικές κατηγορίες στρώσεων (υποβάθρου, γεμίσματος, προσαρμογής), εφέ στρώσεων (εφαρμογή, απόκρυψη, διαγραφή), ομάδες περικοπής

Μάσκες: Μάσκες στρώσεων, μάσκες προσαρμογής, διανυσματικές μάσκες

Κείμενο: Είδη κειμένου, εισαγωγή κειμένου, επεξεργασία κειμένου, επεξεργασία γραμματοσειρών, επεξεργασία παραγράφων, μετασχηματισμοί κειμένου, εφέ κειμένου, μάσκες κειμένου

Διανυσματική Σχεδίαση: Σχεδίαση διαδρομών, διαχείριση διαδρομών, δημιουργία, αναπαραγωγή, διαγραφή, δημιουργία στρώσης, μετασχηματισμός διαδρομών, διανυσματικές επιλογές, διαχείριση κόμβων, επιλογή, προσθήκη, διαγραφή, μετακίνηση, ένωση, διαχείριση σημείων ελέγχου, εφαρμογή εφέ σε διαδρομή

Φίλτρα: Είδη φίλτρων, εφαρμογή φίλτρων, αναίρεση εφαρμογών

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 209.06
Τίτλος Βασικές Γνώσεις Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας (Photoshop)
Περιγραφή Με πιστοποίηση
Δυνατότητα Πιστοποίησης NAI
Συνεργασία με ACTA
Διάρκεια (Δ.Ω.) 20

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ