Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ, προσφέρει εξειδικευμένα ταχύρρυθμα προγράμματα εκπαίδευσης συγκολλητών στις πιο διαδεδομένες μεθόδους συγκόλλησης που χρησιμοποιούνται στην ελληνική και διεθνή βιομηχανία.

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα αποτελούνται από τον κατάλληλο συνδυασμό θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης. Οι καταρτιζόμενοι αρχικά αποκτούν τις θεωρητικές γνώσεις της μεθόδου συγκόλλησης που επιθυμούν, ενώ λαμβάνουν ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο μέλλον για να ανατρέξουν σε πληροφορίες που χρειάζονται. 

Στη συνέχεια, εκπαιδεύονται στην πράξη στα άρτια εξοπλισμένα εργαστήριά μας, με σκοπό να εφαρμόσουν πρακτικά τις γνώσεις που απέκτησαν και με ασκήσεις εξομοίωσης να κατανοήσουν σε βάθος τη θεωρία. Τα εργαστήριά μας είναι πλήρως εξοπλισμένα με σύγχρονο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, δίνοντας στους καταρτιζόμενους τη δυνατότητα να εξασκηθούν σε πραγματικές συνθήκες. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρουμε αφορούν: 

Οξυγονοκοπή

Εκπαίδευση στην κοπή μετάλλων με οξυγόνο

Μάθετε περισσότερα...

Κοπή μετάλλων με πλάσμα

Εκπαίδευση στην κοπή μετάλλων με οξυγόνο

Μάθετε περισσότερα...

Μέθοδος TIG

με δυνατότητα Πιστοποίησης κατά EN ISO 9606-01 ή EN ISO 9606-02

Μάθετε περισσότερα...

Μέθοδος MIG

με δυνατότητα Πιστοποίησης κατά EN ISO 9606-01 ή EN ISO 9606-02

Μάθετε περισσότερα...

Μέθοδος MAG

με δυνατότητα Πιστοποίησης κατά EN ISO 9606-01

Μάθετε περισσότερα...

Μέθοδος Οξυγόνου-Ασετυλίνης

με δυνατότητα Πιστοποίησης κατά EN ISO 9606-01

Μάθετε περισσότερα...

Πιστοποίηση Επαγγελματιών Συγκολλητών

Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ είναι διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων και συγκεκριμένα Συγκολλητών με βάση τα διεθνή πρότυπα ISO9606-01 και ISO9606-02. Παρέχουμε κατόπιν εξετάσεων Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας και τεχνικής ικανότητας σε φυσικά πρόσωπα που εκτελούν εργασίες συγκολλήσεων με βάση τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα. Η πιστοποίηση προσόντων που μπορούν να αποκτήσουν οι συγκολλητές από το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ είναι διεθνώς αποδεκτή και μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για την αύξηση της παραγωγικότητας, της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών συγκόλλησης και της ενίσχυσης του επαγγελματικού τους προφίλ. Παράλληλα η πιστοποίηση Συγκολλητή είναι απαραίτητη σε πληθώρα περιπτώσεων για την κατοχύρωση κατασκευαστικών και άλλων έργων από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Σύγχρονα εργαστήρια

Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του, διαθέτει σύγχρονα εργαστήρια, εξοπλισμένα με τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Στα εργαστήρια μας, οι καταρτιζόμενοι εφαρμόζουν στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησαν και έχουν την δυνατότητα με ασκήσεις εξομοίωσης να κατανοήσουν σε βάθος τη θεωρία. Τα εργαστήρια μας είναι πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ και το BINDT.

 

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ