Μια πολύ σημαντική συνεργασία ξεκίνησε μεταξύ της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ε.Ε.Ε.Ε.), του ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ, εκπαιδευτικού βραχίονα του ΣΕΒ και του Πολιτιστικού και Αναπτυξιακού Οργανισμού ΝΕΟΝ, του Δ. Δασκαλόπουλου.

Σκοπός της εκπαιδευτικής αυτής συνεργασίας είναι να αξιοποιηθεί η τέχνη ως εργαλείο εκπαίδευσης με στόχο τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Πρόκειται για εκπαίδευση εκπαιδευτικών και σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διδασκόντων σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και εκπαιδευτών ενηλίκων, ώστε εν συνεχεία αυτοί να εφαρμόσουν τον καινοτόμο αυτό τρόπο διδασκαλίας στους μαθητές τους, παιδιά ή ενηλίκους.

Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τη μέθοδο «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Τέχνη», την οποία διαμόρφωσε ο Αλέξης Κόκκος, Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Ε. και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, οι εκπαιδευόμενοι (μαθητές ή ενήλικοι) παρατηρούν και επεξεργάζονται έργα τέχνης, των οποίων το περιεχόμενο σχετίζεται με το περιεχόμενο ενός ή περισσοτέρων θεμάτων που μελετούν. Μέσα από την επεξεργασία των έργων τέχνης προκύπτουν νέες ιδέες επάνω στο μελετώμενο θέμα και αναπτύσσεται έτσι η δημιουργικότητα και η κριτική τους σκέψη.

Τα σεμινάρια που ξεκινούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα μέσα στο Σεπτέμβριο, χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τον ΝΕΟΝ και προσφέρονται δωρεάν, με στόχο να επιμορφωθούν 1.000 εκπαιδευτικοί σε όλη την Ελλάδα. Θα γίνονται στις εγκαταστάσεις του ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ και θα ολοκληρωθούν εντός της διετίας 2014-2015.

Ο ιδρυτής του ΝΕΟΝ, κ. Δ. Δασκαλόπουλος, χαρακτηριστικά ανέφερε: «Οι εκπαιδευόμενοι θα διαπιστώσουν ότι η επαφή με την τέχνη μπορεί να αποτελέσει ένα νέο πεδίο εκπαίδευσης, που ενεργοποιεί τους πολίτες με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία.»

Οι τρεις φορείς εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι η μέθοδος που διδάσκεται θα αποτελέσει μια πρωτοποριακή τομή στα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα.