«Μπορούμε ΕΔΩ»

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 1ου κύκλου μαθημάτων, κατά τον οποίο καταρτίστηκαν 200 νέοι σε 11 ειδικότητες, το πρόγραμμα «ΕΔΩ» συνεχίστηκε με 2ο κύκλο μαθημάτων με 200 επιπλέον θέσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Με το πρόγραμμα «ΕΔΩ» ο Nescafé προσέφερε σε νέους 18-35 ετών, προγράμματα κατάρτισης και εξειδίκευσης, προκειμένου να αποκτήσουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και πιστοποιήσεις που θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας και να βρουν πιο εύκολα μια εργασία που να τους ικανοποιεί, στην Ελλάδα. Στόχος του προγράμματος ήταν η κατάρτιση επιπλέον 200 νέων σε επαγγέλματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της Εθνικής οικονομίας, ώστε να παραμείνουν στην Ελλάδα και να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες και δυνατότητές τους στη χώρα μας.

Η κατάρτιση πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (Ι.Β.ΕΠ.Ε.-ΣΕΒ), που αποτελεί τον εκπαιδευτικό βραχίονα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών και προσφέρει με ιδιαίτερη επιτυχία και για περισσότερα από 30 χρόνια καινοτόμα και στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Οι κατηγορίες ατόμων στις οποίες απευθύνθηκε το Πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες:

  •  Άνεργοι Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας, Μετεδευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Εργαζόμενοι
  • Φοιτητές, Σπουδαστές, Μαθητές, Μηχανικοί

Επισκεφτείτε τη σελίδα του προγράμματος www.mporoumeedo.gr