Συνεχίζεται το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης «Προετοιμάσου για το Αύριο» που υλοποιεί το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ) με την αποκλειστική χρηματοδότηση της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕ.

Το πρόγραμμα «Προετοιμάσου για το Αύριο», που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2013, έχει προσφέρει μέχρι σήμερα δωρεάν κατάρτιση και πιστοποίηση σε συνολικά 1.000 ανέργους, εργαζομένους ή αυτοαπασχολούμενους που θέλουν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους ή να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις προκειμένου να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας.

Η νέα φάση του προγράμματος θα εστιάσει σε ανέργους άνω των 40 ετών. Στο σχεδιασμό του προγράμματος ελήφθησαν υπόψη οι πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων σε καταρτισμένο προσωπικό και έχουν ενταχθεί ειδικότητες οι οποίες έχουν απήχηση τόσο στους ανέργους όσο και στις επιχειρήσεις. Όλες οι ειδικότητες (14 συνολικά) περιλαμβάνουν πρακτική άσκηση και στο τέλος των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες θα λάβουν κατόπιν εξετάσεων πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης και πιστοποιητικό επάρκειας για όσα επαγγέλματα προβλέπεται πιστοποίηση.