Διεπιχειρησιακή κατάρτιση ονομάζουμε τα ανοιχτά σεμινάρια που υλοποιούμε στις εγκαταστάσεις μας και απευθύνονται στο σύνολο των επαγγελματιών της αγοράς. Με πάνω από 300 διαφορετικούς τίτλους σεμιναρίων, σε περισσότερες από 30 γενικές κατηγορίες, καλύπτουμε την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αναγκών του σύγχρονου επαγγελματία.

Τα διεπιχειρησιακά προγράμματα απευθύνονται σε συγκεκριμένες ειδικότητες στελεχών ή εργαζομένων σε διάφορες επιχειρήσεις με στόχο να καλύψουν τις τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις, καθώς επίσης και τις σύγχρονες μεθόδους διοίκησης επιχειρήσεων.

Κάθε εξάμηνο, προκηρύσσουμε τα σεμινάρια που θα υλοποιήσουμε, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και πόλεις (παραρτήματα), έτσι ώστε ο επαγγελματίας που ενδιαφέρεται να τα παρακολουθήσει να έχει πλήρη εικόνα και να προσαρμόσει τη διαθεσιμότητά του. Δείτε εδώ το χρονοδιάγραμμα του τρέχοντος εξαμήνου. 

Τα διεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης είναι εφικτό να χρηματοδοτηθούν μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ.

Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο, μεταβείτε στη σελίδα του και εκδηλώστε ηλεκτρονικό ενδιαφέρον ή επικοινωνήστε μαζί μας.