Χρονοδιάγραμμα Σεμιναρίων

Ιανουάριος 2018
22Ιαν

Δευ 22/01/2018 - Πεμ 25/01/2018

102.07 PLC SIMATIC S7-300, A’ Επίπεδο

ΑΘΗΝΑ

Αυτοματισμοί

22Ιαν

ΒΟΛΟΣ

Ενέργεια - Φυσικό Αέριο - Περιβάλλον

22Ιαν

ΒΟΛΟΣ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

22Ιαν

Δευ 22/01/2018 - Τετ 24/01/2018

105.03 Βιομηχανικός Κλιματισμός

ΠΑΤΡΑ

Βιομηχανική Ψύξη

23Ιαν

ΑΘΗΝΑ

Στοιχεία Μηχανών

24Ιαν

ΑΘΗΝΑ

Εργασιακά

25Ιαν

Πεμ 25/01/2018 - Παρ 26/01/2018

101.01 Aρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας

ΑΘΗΝΑ

Ασφάλεια

25Ιαν

Πεμ 25/01/2018 - Παρ 26/01/2018

113.01 Λίπανση Βιομηχανικού Εξοπλισμού

ΒΟΛΟΣ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

29Ιαν

Δευ 29/01/2018 - Τρι 30/01/2018

201.03 Οργάνωση και Διαχείριση Lean Αποθήκης

ΑΘΗΝΑ

Logistics

29Ιαν

Δευ 29/01/2018 - Τρι 30/01/2018

111.03 Εφαρμογές Εδράνων Κύλισης (Ρουλεμάν)

ΑΘΗΝΑ

Στοιχεία Μηχανών

29Ιαν

Δευ 29/01/2018 - Τετ 31/01/2018

102.02 Πνευματικοί Αυτοματισμοί

ΒΟΛΟΣ

Αυτοματισμοί

29Ιαν

Δευ 29/01/2018 - Τετ 31/01/2018

201.03 Οργάνωση και Διαχείριση Lean Αποθήκης

ΒΟΛΟΣ

Logistics

29Ιαν

Δευ 29/01/2018 - Πεμ 01/02/2018

102.07 PLC SIMATIC S7-300, A’ Επίπεδο

ΠΑΤΡΑ

Αυτοματισμοί

29Ιαν

ΠΑΤΡΑ

Ενέργεια - Φυσικό Αέριο - Περιβάλλον

30Ιαν

ΒΟΛΟΣ

Μεταλλουργία

31Ιαν

ΒΟΛΟΣ

Ασφάλεια

Φεβρουάριος 2018
01Φεβ

Πεμ 01/02/2018 - Παρ 02/02/2018

111.01 Ανοχές, Συναρμογές

ΑΘΗΝΑ

Στοιχεία Μηχανών

01Φεβ

Πεμ 01/02/2018 - Παρ 02/02/2018

202.17 In Focus: Conflict Management & Communications

ΑΘΗΝΑ

Management

01Φεβ

ΒΟΛΟΣ

Ιδιωτική Ασφάλεια - Security

05Φεβ

Δευ 05/02/2018 - Παρ 09/02/2018

210.13 Lean Six Sigma Yellow Belt-IASSC Certified

ΑΘΗΝΑ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

05Φεβ

Δευ 05/02/2018 - Τετ 07/02/2018

105.03 Βιομηχανικός Κλιματισμός

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Ψύξη

05Φεβ

ΑΘΗΝΑ

Ενέργεια - Φυσικό Αέριο - Περιβάλλον

05Φεβ

Δευ 05/02/2018 - Πεμ 08/02/2018

102.07 PLC SIMATIC S7-300, A’ Επίπεδο

ΒΟΛΟΣ

Αυτοματισμοί

05Φεβ

Δευ 05/02/2018 - Πεμ 08/02/2018

101.01 Aρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας

ΒΟΛΟΣ

Ασφάλεια

05Φεβ

Δευ 05/02/2018 - Τρι 06/02/2018

211.03 Key Account Management

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πωλήσεις

05Φεβ

Δευ 05/02/2018 - Πεμ 08/02/2018

108.01 Μεταλλουργία για μη Μεταλλουργούς

ΠΑΤΡΑ

Μεταλλουργία

05Φεβ

Δευ 05/02/2018 - Τετ 07/02/2018

112.03 Συγκόλληση με Ηλεκτρόδιο Τήξεως MMA

ΠΑΤΡΑ

Συγκολλήσεις

07Φεβ

Τετ 07/02/2018 - Πεμ 08/02/2018

101.03 Ασφαλής Φόρτωση και Μεταφορά Φορτίων

ΒΟΛΟΣ

Ασφάλεια

07Φεβ

ΒΟΛΟΣ

Ασφάλεια

09Φεβ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ασφάλεια

12Φεβ

ΑΘΗΝΑ

Management

12Φεβ

Δευ 12/02/2018 - Τετ 14/02/2018

102.11 WinCC Flexible

ΑΘΗΝΑ

Αυτοματισμοί

12Φεβ

ΑΘΗΝΑ

Ασφάλεια

12Φεβ

Δευ 12/02/2018 - Τετ 14/02/2018

105.03 Βιομηχανικός Κλιματισμός

ΒΟΛΟΣ

Βιομηχανική Ψύξη

12Φεβ

Δευ 12/02/2018 - Τετ 14/02/2018

112.03 Συγκόλληση με Ηλεκτρόδιο Τήξεως MMA

ΒΟΛΟΣ

Συγκολλήσεις

12Φεβ

Δευ 12/02/2018 - Παρ 16/02/2018

210.13 Lean Six Sigma Yellow Belt-IASSC Certified

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

12Φεβ

Δευ 12/02/2018 - Τρι 13/02/2018

101.01 Aρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας

ΠΑΤΡΑ

Ασφάλεια

13Φεβ

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

13Φεβ

Τρι 13/02/2018 - Τετ 14/02/2018

202.17 In Focus: Conflict Management & Communications

ΒΟΛΟΣ

Management

14Φεβ

ΠΑΤΡΑ

Ασφάλεια

14Φεβ

Τετ 14/02/2018 - Πεμ 15/02/2018

201.03 Οργάνωση και Διαχείριση Lean Αποθήκης

ΠΑΤΡΑ

Logistics

14Φεβ

ΠΑΤΡΑ

Εργασιακά

15Φεβ

Πεμ 15/02/2018 - Παρ 16/02/2018

113.01 Λίπανση Βιομηχανικού Εξοπλισμού

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

20Φεβ

Τρι 20/02/2018 - Πεμ 22/02/2018

102.02 Πνευματικοί Αυτοματισμοί

ΑΘΗΝΑ

Αυτοματισμοί

20Φεβ

Τρι 20/02/2018 - Πεμ 22/02/2018

112.03 Συγκόλληση με Ηλεκτρόδιο Τήξεως MMA

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

20Φεβ

Τρι 20/02/2018 - Πεμ 22/02/2018

112.04 Συγκόλληση με τη Μέθοδο TIG

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

20Φεβ

Τρι 20/02/2018 - Πεμ 22/02/2018

112.05 Συγκόλληση με τη Μέθοδο MIG

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

20Φεβ

Τρι 20/02/2018 - Πεμ 22/02/2018

112.06 Συγκόλληση με τη Μέθοδο MAG

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

20Φεβ

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

20Φεβ

Τρι 20/02/2018 - Τετ 21/02/2018

101.02 Ασφάλεια Εργασιών σε Ύψη

ΒΟΛΟΣ

Ασφάλεια

20Φεβ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Management

20Φεβ

Τρι 20/02/2018 - Πεμ 22/02/2018

113.01 Λίπανση Βιομηχανικού Εξοπλισμού

ΠΑΤΡΑ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

21Φεβ

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

21Φεβ

ΑΘΗΝΑ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

21Φεβ

Τετ 21/02/2018 - Παρ 23/02/2018

104.07 Διατάξεις Μετάδοσης της Κίνησης

ΒΟΛΟΣ

Βιομηχανική Μηχανολογία

21Φεβ

Τετ 21/02/2018 - Παρ 23/02/2018

112.04 Συγκόλληση με τη Μέθοδο TIG

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συγκολλήσεις

21Φεβ

Τετ 21/02/2018 - Παρ 23/02/2018

112.03 Συγκόλληση με Ηλεκτρόδιο Τήξεως MMA

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συγκολλήσεις

21Φεβ

Τετ 21/02/2018 - Παρ 23/02/2018

112.05 Συγκόλληση με τη Μέθοδο MIG

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συγκολλήσεις

21Φεβ

Τετ 21/02/2018 - Παρ 23/02/2018

112.06 Συγκόλληση με τη Μέθοδο MAG

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συγκολλήσεις

21Φεβ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συγκολλήσεις

22Φεβ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ασφάλεια

22Φεβ

ΠΑΤΡΑ

Ασφάλεια

26Φεβ

Δευ 26/02/2018 - Πεμ 01/03/2018

209.03 Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)

ΑΘΗΝΑ

Πληροφορική

26Φεβ

Δευ 26/02/2018 - Τετ 28/02/2018

102.14 PLC-TIA PORTAL

ΑΘΗΝΑ

Αυτοματισμοί

26Φεβ

Δευ 26/02/2018 - Παρ 02/03/2018

209.07 Σχεδίαση με Χρήση του AUTOCAD 2D

ΒΟΛΟΣ

Πληροφορική

26Φεβ

Δευ 26/02/2018 - Τρι 27/02/2018

111.03 Εφαρμογές Εδράνων Κύλισης (Ρουλεμάν)

ΒΟΛΟΣ

Στοιχεία Μηχανών

26Φεβ

ΒΟΛΟΣ

Εργασιακά

26Φεβ

Δευ 26/02/2018 - Πεμ 01/03/2018

209.03 Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)

ΒΟΛΟΣ

Πληροφορική

26Φεβ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

26Φεβ

Δευ 26/02/2018 - Τρι 27/02/2018

201.03 Οργάνωση και Διαχείριση Lean Αποθήκης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Logistics

26Φεβ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Management

26Φεβ

Δευ 26/02/2018 - Τετ 28/02/2018

102.02 Πνευματικοί Αυτοματισμοί

ΠΑΤΡΑ

Αυτοματισμοί

27Φεβ

ΠΑΤΡΑ

Μεταλλουργία

28Φεβ

ΑΘΗΝΑ

Management

28Φεβ

Τετ 28/02/2018 - Πεμ 01/03/2018

203.05 Web Marketing και Επικοινωνία μέσω Social Media

ΑΘΗΝΑ

Marketing και Επικοινωνία

Μάρτιος 2018
01Μαρ

ΑΘΗΝΑ

Εργασιακά

01Μαρ

ΑΘΗΝΑ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

01Μαρ

Πεμ 01/03/2018 - Παρ 02/03/2018

111.03 Εφαρμογές Εδράνων Κύλισης (Ρουλεμάν)

ΑΘΗΝΑ

Στοιχεία Μηχανών

01Μαρ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

02Μαρ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

05Μαρ

Δευ 05/03/2018 - Τρι 06/03/2018

201.03 Οργάνωση και Διαχείριση Lean Αποθήκης

ΑΘΗΝΑ

Logistics

05Μαρ

Δευ 05/03/2018 - Τετ 07/03/2018

104.07 Διατάξεις Μετάδοσης της Κίνησης

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Μηχανολογία

05Μαρ

Δευ 05/03/2018 - Τρι 06/03/2018

108.01 Μεταλλουργία για μη Μεταλλουργούς

ΒΟΛΟΣ

Μεταλλουργία

05Μαρ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

05Μαρ
05Μαρ

Δευ 05/03/2018 - Πεμ 08/03/2018

102.14 PLC-TIA PORTAL

ΠΑΤΡΑ

Αυτοματισμοί

05Μαρ

Δευ 05/03/2018 - Τετ 07/03/2018

105.03 Βιομηχανικός Κλιματισμός

ΠΑΤΡΑ

Βιομηχανική Ψύξη

07Μαρ

Τετ 07/03/2018 - Πεμ 08/03/2018

113.01 Λίπανση Βιομηχανικού Εξοπλισμού

ΒΟΛΟΣ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

07Μαρ

ΠΑΤΡΑ

Management

08Μαρ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

12Μαρ

Δευ 12/03/2018 - Παρ 16/03/2018

210.14 Lean Six Sigma Green Belt-IASSC Certified

ΑΘΗΝΑ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

12Μαρ

Δευ 12/03/2018 - Τετ 14/03/2018

102.04 Υδραυλικοί Αυτοματισμοί

ΑΘΗΝΑ

Αυτοματισμοί

12Μαρ

ΒΟΛΟΣ

Ενέργεια - Φυσικό Αέριο - Περιβάλλον

12Μαρ

Δευ 12/03/2018 - Πεμ 15/03/2018

201.03 Οργάνωση και Διαχείριση Lean Αποθήκης

ΒΟΛΟΣ

Logistics

12Μαρ

ΒΟΛΟΣ

Management

12Μαρ

Δευ 12/03/2018 - Πεμ 15/03/2018

103.07 Υποσταθμοί Μέσης Τάσης - Συντήρηση

ΒΟΛΟΣ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

12Μαρ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ασφάλεια

12Μαρ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πωλήσεις

12Μαρ

Δευ 12/03/2018 - Τετ 14/03/2018

111.03 Εφαρμογές Εδράνων Κύλισης (Ρουλεμάν)

ΠΑΤΡΑ

Στοιχεία Μηχανών

12Μαρ

Δευ 12/03/2018 - Τρι 13/03/2018

202.17 In Focus: Conflict Management & Communications

ΠΑΤΡΑ

Management

14Μαρ

Τετ 14/03/2018 - Παρ 16/03/2018

102.07 PLC SIMATIC S7-300, A’ Επίπεδο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αυτοματισμοί

15Μαρ

ΑΘΗΝΑ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

15Μαρ

Πεμ 15/03/2018 - Παρ 16/03/2018

203.05 Web Marketing και Επικοινωνία μέσω Social Media

ΒΟΛΟΣ

Marketing και Επικοινωνία

19Μαρ

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

19Μαρ

Δευ 19/03/2018 - Τρι 20/03/2018

113.01 Λίπανση Βιομηχανικού Εξοπλισμού

ΑΘΗΝΑ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

19Μαρ

Δευ 19/03/2018 - Τρι 20/03/2018

101.02 Ασφάλεια Εργασιών σε Ύψη

ΒΟΛΟΣ

Ασφάλεια

19Μαρ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ενέργεια - Φυσικό Αέριο - Περιβάλλον

19Μαρ

Δευ 19/03/2018 - Παρ 23/03/2018

210.14 Lean Six Sigma Green Belt-IASSC Certified

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

19Μαρ

ΠΑΤΡΑ

Ενέργεια - Φυσικό Αέριο - Περιβάλλον

19Μαρ

Δευ 19/03/2018 - Τετ 21/03/2018

209.03 Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)

ΠΑΤΡΑ

Πληροφορική

21Μαρ

Τετ 21/03/2018 - Πεμ 22/03/2018

101.03 Ασφαλής Φόρτωση και Μεταφορά Φορτίων

ΒΟΛΟΣ

Ασφάλεια

22Μαρ

ΑΘΗΝΑ

Ασφάλεια

22Μαρ

Πεμ 22/03/2018 - Παρ 23/03/2018

104.04 Μεταφορικές Ταινίες - Ταινιόδρομοι

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανική Μηχανολογία

22Μαρ

Πεμ 22/03/2018 - Παρ 23/03/2018

203.05 Web Marketing και Επικοινωνία μέσω Social Media

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Marketing και Επικοινωνία

26Μαρ

ΑΘΗΝΑ

Ασφάλεια

26Μαρ

ΑΘΗΝΑ

Ενέργεια - Φυσικό Αέριο - Περιβάλλον

26Μαρ

Δευ 26/03/2018 - Πεμ 29/03/2018

102.08 PLC SIMATIC S7-300, Β’ Επίπεδο

ΑΘΗΝΑ

Αυτοματισμοί

26Μαρ

Δευ 26/03/2018 - Τετ 28/03/2018

209.07 Σχεδίαση με Χρήση του AUTOCAD 2D

ΑΘΗΝΑ

Πληροφορική

26Μαρ

Δευ 26/03/2018 - Παρ 30/03/2018

210.13 Lean Six Sigma Yellow Belt-IASSC Certified

ΒΟΛΟΣ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

26Μαρ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

26Μαρ

Δευ 26/03/2018 - Τετ 28/03/2018

108.01 Μεταλλουργία για μη Μεταλλουργούς

ΠΑΤΡΑ

Μεταλλουργία

27Μαρ

ΒΟΛΟΣ

Μεταλλουργία

27Μαρ

Τρι 27/03/2018 - Τετ 28/03/2018

203.05 Web Marketing και Επικοινωνία μέσω Social Media

ΠΑΤΡΑ

Marketing και Επικοινωνία

28Μαρ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

29Μαρ

Πεμ 29/03/2018 - Παρ 30/03/2018

101.01 Aρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας

ΑΘΗΝΑ

Ασφάλεια

29Μαρ

Πεμ 29/03/2018 - Παρ 30/03/2018

111.03 Εφαρμογές Εδράνων Κύλισης (Ρουλεμάν)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στοιχεία Μηχανών

Απρίλιος 2018
02Απρ

Δευ 02/04/2018 - Τετ 04/04/2018

110.02 Lean Manufacturing - Λιτή Παραγωγή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παραγωγή

02Απρ

Δευ 02/04/2018

112.01 Οξυγονοκοπή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συγκολλήσεις

02Απρ

Δευ 02/04/2018 - Τρι 03/04/2018

213.02 Οικονομικά για Μη Οικονομικούς

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Χρηματοοικονομικά

10Απρ

Τρι 10/04/2018 - Πεμ 12/04/2018

112.03 Συγκόλληση με Ηλεκτρόδιο Τήξεως MMA

ΠΑΤΡΑ

Συγκολλήσεις

11Απρ

Τετ 11/04/2018 - Παρ 13/04/2018

112.03 Συγκόλληση με Ηλεκτρόδιο Τήξεως MMA

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

11Απρ

Τετ 11/04/2018 - Παρ 13/04/2018

112.04 Συγκόλληση με τη Μέθοδο TIG

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

11Απρ

Τετ 11/04/2018 - Παρ 13/04/2018

112.05 Συγκόλληση με τη Μέθοδο MIG

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

11Απρ

Τετ 11/04/2018 - Παρ 13/04/2018

112.06 Συγκόλληση με τη Μέθοδο MAG

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

11Απρ

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

11Απρ

Τετ 11/04/2018 - Παρ 13/04/2018

103.07 Υποσταθμοί Μέσης Τάσης - Συντήρηση

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

12Απρ

ΑΘΗΝΑ

Αυτοματισμοί

12Απρ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Management

12Απρ

Πεμ 12/04/2018 - Παρ 13/04/2018

113.01 Λίπανση Βιομηχανικού Εξοπλισμού

ΠΑΤΡΑ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

16Απρ

Δευ 16/04/2018 - Παρ 20/04/2018

210.15 Lean Six Sigma Black Belt-IASSC Certified

ΑΘΗΝΑ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

16Απρ

Δευ 16/04/2018 - Τετ 18/04/2018

105.03 Βιομηχανικός Κλιματισμός

ΒΟΛΟΣ

Βιομηχανική Ψύξη

16Απρ

Δευ 16/04/2018 - Πεμ 19/04/2018

102.08 PLC SIMATIC S7-300, Β’ Επίπεδο

ΒΟΛΟΣ

Αυτοματισμοί

16Απρ

ΒΟΛΟΣ

Εργασιακά

16Απρ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

16Απρ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Management

16Απρ

Δευ 16/04/2018 - Τρι 17/04/2018

101.01 Aρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας

ΠΑΤΡΑ

Ασφάλεια

16Απρ

ΠΑΤΡΑ

Management

17Απρ

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

17Απρ

Τρι 17/04/2018 - Παρ 20/04/2018

209.03 Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)

ΑΘΗΝΑ

Πληροφορική

17Απρ

Τρι 17/04/2018 - Πεμ 19/04/2018

103.08 Σχεδίαση με Χρήση του ePLAN Electric

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

17Απρ

Τρι 17/04/2018 - Τετ 18/04/2018

101.05 Διαχείριση Ασφάλειας στην Επιχείρηση

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ασφάλεια

18Απρ

Τετ 18/04/2018 - Πεμ 19/04/2018

202.17 In Focus: Conflict Management & Communications

ΑΘΗΝΑ

Management

18Απρ

ΠΑΤΡΑ

Ασφάλεια

19Απρ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανική Μηχανολογία

19Απρ

Πεμ 19/04/2018 - Παρ 20/04/2018

201.03 Οργάνωση και Διαχείριση Lean Αποθήκης

ΠΑΤΡΑ

Logistics

23Απρ

ΑΘΗΝΑ

Μεταλλουργία

23Απρ

Δευ 23/04/2018 - Τετ 25/04/2018

102.02 Πνευματικοί Αυτοματισμοί

ΑΘΗΝΑ

Αυτοματισμοί

23Απρ

Δευ 23/04/2018 - Τρι 24/04/2018

111.03 Εφαρμογές Εδράνων Κύλισης (Ρουλεμάν)

ΒΟΛΟΣ

Στοιχεία Μηχανών

23Απρ

Δευ 23/04/2018 - Τετ 25/04/2018

112.03 Συγκόλληση με Ηλεκτρόδιο Τήξεως MMA

ΒΟΛΟΣ

Συγκολλήσεις

23Απρ

Δευ 23/04/2018 - Πεμ 26/04/2018

101.01 Aρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας

ΒΟΛΟΣ

Ασφάλεια

23Απρ

Δευ 23/04/2018 - Τετ 25/04/2018

102.08 PLC SIMATIC S7-300, Β’ Επίπεδο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αυτοματισμοί

23Απρ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Management

24Απρ

Τρι 24/04/2018 - Τετ 25/04/2018

203.05 Web Marketing και Επικοινωνία μέσω Social Media

ΒΟΛΟΣ

Marketing και Επικοινωνία

24Απρ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

24Απρ

Τρι 24/04/2018 - Παρ 27/04/2018

102.08 PLC SIMATIC S7-300, Β’ Επίπεδο

ΠΑΤΡΑ

Αυτοματισμοί

25Απρ

Τετ 25/04/2018 - Παρ 27/04/2018

104.07 Διατάξεις Μετάδοσης της Κίνησης

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Μηχανολογία

26Απρ

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Μηχανολογία

30Απρ

Δευ 30/04/2018 - Παρ 04/05/2018

103.07 Υποσταθμοί Μέσης Τάσης - Συντήρηση

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

30Απρ

Δευ 30/04/2018 - Παρ 04/05/2018

102.11 WinCC Flexible

ΠΑΤΡΑ

Αυτοματισμοί

Μάιος 2018
02Μαϊ

ΑΘΗΝΑ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

02Μαϊ

Τετ 02/05/2018 - Παρ 04/05/2018

105.03 Βιομηχανικός Κλιματισμός

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Ψύξη

02Μαϊ

Τετ 02/05/2018 - Παρ 04/05/2018

102.02 Πνευματικοί Αυτοματισμοί

ΒΟΛΟΣ

Αυτοματισμοί

02Μαϊ

Τετ 02/05/2018 - Παρ 04/05/2018

103.08 Σχεδίαση με Χρήση του ePLAN Electric

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

02Μαϊ

ΠΑΤΡΑ

Ενέργεια - Φυσικό Αέριο - Περιβάλλον

02Μαϊ

ΠΑΤΡΑ

Εργασιακά

03Μαϊ

Πεμ 03/05/2018 - Παρ 04/05/2018

111.01 Ανοχές, Συναρμογές

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στοιχεία Μηχανών

07Μαϊ

Δευ 07/05/2018 - Τρι 08/05/2018

201.03 Οργάνωση και Διαχείριση Lean Αποθήκης

ΑΘΗΝΑ

Logistics

07Μαϊ

Δευ 07/05/2018 - Τετ 09/05/2018

104.06 Αντλίες και Επιλογή Αντλιών

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Μηχανολογία

07Μαϊ

Δευ 07/05/2018 - Πεμ 10/05/2018

102.07 PLC SIMATIC S7-300, A’ Επίπεδο

ΑΘΗΝΑ

Αυτοματισμοί

07Μαϊ

ΒΟΛΟΣ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

07Μαϊ

Δευ 07/05/2018 - Τρι 08/05/2018

101.02 Ασφάλεια Εργασιών σε Ύψη

ΒΟΛΟΣ

Ασφάλεια

07Μαϊ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Management

07Μαϊ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

07Μαϊ

Δευ 07/05/2018 - Τετ 09/05/2018

105.03 Βιομηχανικός Κλιματισμός

ΠΑΤΡΑ

Βιομηχανική Ψύξη

09Μαϊ

Τετ 09/05/2018 - Πεμ 10/05/2018

203.05 Web Marketing και Επικοινωνία μέσω Social Media

ΑΘΗΝΑ

Marketing και Επικοινωνία

09Μαϊ

ΒΟΛΟΣ

Ασφάλεια

09Μαϊ

Τετ 09/05/2018 - Πεμ 10/05/2018

202.17 In Focus: Conflict Management & Communications

ΒΟΛΟΣ

Management

09Μαϊ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

14Μαϊ

ΑΘΗΝΑ

Ενέργεια - Φυσικό Αέριο - Περιβάλλον

14Μαϊ

Δευ 14/05/2018 - Τρι 15/05/2018

108.01 Μεταλλουργία για μη Μεταλλουργούς

ΒΟΛΟΣ

Μεταλλουργία

14Μαϊ

Δευ 14/05/2018 - Πεμ 17/05/2018

209.03 Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)

ΒΟΛΟΣ

Πληροφορική

14Μαϊ

Δευ 14/05/2018 - Τετ 16/05/2018

104.01 Μηχανολογικό Σχέδιο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανική Μηχανολογία

14Μαϊ

Δευ 14/05/2018 - Πεμ 17/05/2018

102.07 PLC SIMATIC S7-300, A’ Επίπεδο

ΠΑΤΡΑ

Αυτοματισμοί

14Μαϊ

Δευ 14/05/2018 - Τρι 15/05/2018

202.17 In Focus: Conflict Management & Communications

ΠΑΤΡΑ

Management

15Μαϊ

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

15Μαϊ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

15Μαϊ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

16Μαϊ

Τετ 16/05/2018 - Πεμ 17/05/2018

101.01 Aρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας

ΑΘΗΝΑ

Ασφάλεια

16Μαϊ

ΠΑΤΡΑ

Ασφάλεια

21Μαϊ

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

21Μαϊ

ΑΘΗΝΑ

Εργασιακά

21Μαϊ

Δευ 21/05/2018 - Τετ 23/05/2018

102.11 WinCC Flexible

ΒΟΛΟΣ

Αυτοματισμοί

21Μαϊ

ΒΟΛΟΣ

Management

21Μαϊ

Δευ 21/05/2018 - Τρι 22/05/2018

203.05 Web Marketing και Επικοινωνία μέσω Social Media

ΒΟΛΟΣ

Marketing και Επικοινωνία

21Μαϊ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παραγωγή

21Μαϊ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

21Μαϊ

Δευ 21/05/2018 - Τετ 23/05/2018

102.02 Πνευματικοί Αυτοματισμοί

ΠΑΤΡΑ

Αυτοματισμοί

21Μαϊ

Δευ 21/05/2018 - Παρ 25/05/2018

209.07 Σχεδίαση με Χρήση του AUTOCAD 2D

ΠΑΤΡΑ

Πληροφορική

22Μαϊ

ΑΘΗΝΑ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

23Μαϊ

Τετ 23/05/2018 - Παρ 25/05/2018

111.03 Εφαρμογές Εδράνων Κύλισης (Ρουλεμάν)

ΠΑΤΡΑ

Στοιχεία Μηχανών

24Μαϊ

ΑΘΗΝΑ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

24Μαϊ

ΑΘΗΝΑ

Ασφάλεια

24Μαϊ

Πεμ 24/05/2018 - Παρ 25/05/2018

203.03 Εξαγωγικό Marketing και Επικοινωνία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Marketing και Επικοινωνία

29Μαϊ

Τρι 29/05/2018 - Τετ 30/05/2018

113.01 Λίπανση Βιομηχανικού Εξοπλισμού

ΑΘΗΝΑ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

29Μαϊ

Τρι 29/05/2018 - Τετ 30/05/2018

101.03 Ασφαλής Φόρτωση και Μεταφορά Φορτίων

ΒΟΛΟΣ

Ασφάλεια

29Μαϊ

Τρι 29/05/2018 - Παρ 01/06/2018

102.07 PLC SIMATIC S7-300, A’ Επίπεδο

ΒΟΛΟΣ

Αυτοματισμοί

29Μαϊ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ασφάλεια

29Μαϊ

Τρι 29/05/2018 - Τετ 30/05/2018

201.03 Οργάνωση και Διαχείριση Lean Αποθήκης

ΠΑΤΡΑ

Logistics

29Μαϊ

Τρι 29/05/2018 - Πεμ 31/05/2018

209.03 Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)

ΠΑΤΡΑ

Πληροφορική

30Μαϊ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αυτοματισμοί

31Μαϊ

Πεμ 31/05/2018 - Παρ 01/06/2018

111.01 Ανοχές, Συναρμογές

ΑΘΗΝΑ

Στοιχεία Μηχανών

Ιούνιος 2018
04Ιουν

Δευ 04/06/2018 - Παρ 08/06/2018

210.15 Lean Six Sigma Black Belt-IASSC Certified

ΑΘΗΝΑ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

04Ιουν

Δευ 04/06/2018 - Πεμ 07/06/2018

209.03 Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)

ΑΘΗΝΑ

Πληροφορική

04Ιουν

Δευ 04/06/2018 - Πεμ 07/06/2018

102.08 PLC SIMATIC S7-300, Β’ Επίπεδο

ΑΘΗΝΑ

Αυτοματισμοί

04Ιουν

Δευ 04/06/2018 - Παρ 08/06/2018

301.05 Vibration Analysis Category 1

ΑΘΗΝΑ

Condition Monitoring

04Ιουν

Δευ 04/06/2018 - Πεμ 07/06/2018

101.01 Aρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας

ΒΟΛΟΣ

Ασφάλεια

04Ιουν

Δευ 04/06/2018 - Τετ 06/06/2018

105.03 Βιομηχανικός Κλιματισμός

ΒΟΛΟΣ

Βιομηχανική Ψύξη

04Ιουν

ΒΟΛΟΣ

Ενέργεια - Φυσικό Αέριο - Περιβάλλον

04Ιουν

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

04Ιουν

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παραγωγή

04Ιουν

Δευ 04/06/2018 - Τετ 06/06/2018

104.07 Διατάξεις Μετάδοσης της Κίνησης

ΠΑΤΡΑ

Βιομηχανική Μηχανολογία

04Ιουν

Δευ 04/06/2018 - Τετ 06/06/2018

108.01 Μεταλλουργία για μη Μεταλλουργούς

ΠΑΤΡΑ

Μεταλλουργία

04Ιουν

Δευ 04/06/2018 - Τετ 06/06/2018

112.03 Συγκόλληση με Ηλεκτρόδιο Τήξεως MMA

ΠΑΤΡΑ

Συγκολλήσεις

05Ιουν

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

06Ιουν

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

06Ιουν

Τετ 06/06/2018 - Πεμ 07/06/2018

101.03 Ασφαλής Φόρτωση και Μεταφορά Φορτίων

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ασφάλεια

06Ιουν

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αυτοματισμοί

07Ιουν

Πεμ 07/06/2018 - Παρ 08/06/2018

101.16 Πυρασφάλεια - Πυροπροστασία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ασφάλεια

10Ιουν

Κυρ 10/06/2018 - Τετ 13/06/2018

103.07 Υποσταθμοί Μέσης Τάσης - Συντήρηση

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

11Ιουν

Δευ 11/06/2018 - Παρ 15/06/2018

301.06 Vibration Analysis Category 2

ΑΘΗΝΑ

Condition Monitoring

11Ιουν

Δευ 11/06/2018 - Τετ 13/06/2018

112.03 Συγκόλληση με Ηλεκτρόδιο Τήξεως MMA

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

11Ιουν

Δευ 11/06/2018 - Τετ 13/06/2018

112.04 Συγκόλληση με τη Μέθοδο TIG

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

11Ιουν

Δευ 11/06/2018 - Τετ 13/06/2018

112.05 Συγκόλληση με τη Μέθοδο MIG

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

11Ιουν

Δευ 11/06/2018 - Τετ 13/06/2018

112.06 Συγκόλληση με τη Μέθοδο MAG

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

11Ιουν

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

11Ιουν

Δευ 11/06/2018 - Πεμ 14/06/2018

201.03 Οργάνωση και Διαχείριση Lean Αποθήκης

ΒΟΛΟΣ

Logistics

11Ιουν

Δευ 11/06/2018 - Πεμ 14/06/2018

102.08 PLC SIMATIC S7-300, Β’ Επίπεδο

ΒΟΛΟΣ

Αυτοματισμοί

11Ιουν

Δευ 11/06/2018 - Τετ 13/06/2018

105.01 Εγκαταστάσεις Βιομηχανικής Ψύξης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανική Ψύξη

11Ιουν

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

11Ιουν

Δευ 11/06/2018 - Τρι 12/06/2018

101.01 Aρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας

ΠΑΤΡΑ

Ασφάλεια

11Ιουν

Δευ 11/06/2018 - Τρι 12/06/2018

203.05 Web Marketing και Επικοινωνία μέσω Social Media

ΠΑΤΡΑ

Marketing και Επικοινωνία

12Ιουν

Τρι 12/06/2018 - Τετ 13/06/2018

202.17 In Focus: Conflict Management & Communications

ΑΘΗΝΑ

Management

12Ιουν

Τρι 12/06/2018 - Πεμ 14/06/2018

104.07 Διατάξεις Μετάδοσης της Κίνησης

ΒΟΛΟΣ

Βιομηχανική Μηχανολογία

13Ιουν

ΠΑΤΡΑ

Ασφάλεια

18Ιουν

Δευ 18/06/2018 - Τρι 19/06/2018

201.03 Οργάνωση και Διαχείριση Lean Αποθήκης

ΑΘΗΝΑ

Logistics

18Ιουν

ΑΘΗΝΑ

Ασφάλεια

18Ιουν

Δευ 18/06/2018 - Τρι 19/06/2018

304.09 Process & Cleaning Validation

ΑΘΗΝΑ

Pharmaceutical

18Ιουν

Δευ 18/06/2018 - Τετ 20/06/2018

112.03 Συγκόλληση με Ηλεκτρόδιο Τήξεως MMA

ΒΟΛΟΣ

Συγκολλήσεις

18Ιουν

ΒΟΛΟΣ

Εργασιακά

18Ιουν

Δευ 18/06/2018 - Τετ 20/06/2018

104.06 Αντλίες και Επιλογή Αντλιών

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανική Μηχανολογία

18Ιουν

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Management

18Ιουν

Δευ 18/06/2018 - Παρ 22/06/2018

209.07 Σχεδίαση με Χρήση του AUTOCAD 2D

ΠΑΤΡΑ

Πληροφορική

20Ιουν

Τετ 20/06/2018 - Παρ 22/06/2018

102.02 Πνευματικοί Αυτοματισμοί

ΑΘΗΝΑ

Αυτοματισμοί

20Ιουν

Τετ 20/06/2018 - Παρ 22/06/2018

304.07 CGMP Topics for Pharmaceutical Industries

ΑΘΗΝΑ

Pharmaceutical

20Ιουν

ΒΟΛΟΣ

Αυτοματισμοί

20Ιουν

ΠΑΤΡΑ

Εργασιακά

25Ιουν

ΑΘΗΝΑ

Αυτοματισμοί

25Ιουν

Δευ 25/06/2018 - Τετ 27/06/2018

102.02 Πνευματικοί Αυτοματισμοί

ΒΟΛΟΣ

Αυτοματισμοί

25Ιουν

Δευ 25/06/2018 - Πεμ 28/06/2018

209.03 Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)

ΒΟΛΟΣ

Πληροφορική

25Ιουν

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

26Ιουν

Τρι 26/06/2018 - Πεμ 28/06/2018

103.08 Σχεδίαση με Χρήση του ePLAN Electric

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

27Ιουν

Τετ 27/06/2018 - Παρ 29/06/2018

102.11 WinCC Flexible

ΑΘΗΝΑ

Αυτοματισμοί

28Ιουν

Πεμ 28/06/2018 - Παρ 29/06/2018

113.01 Λίπανση Βιομηχανικού Εξοπλισμού

ΒΟΛΟΣ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

Ιούλιος 2018
02Ιουλ

Δευ 02/07/2018 - Τετ 04/07/2018

105.03 Βιομηχανικός Κλιματισμός

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Ψύξη

02Ιουλ

Δευ 02/07/2018 - Τετ 04/07/2018

104.06 Αντλίες και Επιλογή Αντλιών

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Μηχανολογία

02Ιουλ

ΒΟΛΟΣ

Ασφάλεια

02Ιουλ

Δευ 02/07/2018 - Πεμ 05/07/2018

102.08 PLC SIMATIC S7-300, Β’ Επίπεδο

ΠΑΤΡΑ

Αυτοματισμοί

04Ιουλ

Τετ 04/07/2018 - Πεμ 05/07/2018

108.01 Μεταλλουργία για μη Μεταλλουργούς

ΒΟΛΟΣ

Μεταλλουργία

09Ιουλ

ΑΘΗΝΑ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

09Ιουλ

Δευ 09/07/2018 - Πεμ 12/07/2018

209.03 Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)

ΑΘΗΝΑ

Πληροφορική

09Ιουλ

Δευ 09/07/2018 - Πεμ 12/07/2018

102.14 PLC-TIA PORTAL

ΒΟΛΟΣ

Αυτοματισμοί

09Ιουλ

Δευ 09/07/2018 - Τετ 11/07/2018

102.02 Πνευματικοί Αυτοματισμοί

ΠΑΤΡΑ

Αυτοματισμοί

10Ιουλ

Τρι 10/07/2018 - Παρ 13/07/2018

103.07 Υποσταθμοί Μέσης Τάσης - Συντήρηση

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

16Ιουλ

Δευ 16/07/2018 - Τετ 18/07/2018

102.04 Υδραυλικοί Αυτοματισμοί

ΑΘΗΝΑ

Αυτοματισμοί

16Ιουλ

ΒΟΛΟΣ

Ασφάλεια

16Ιουλ

Δευ 16/07/2018 - Πεμ 19/07/2018

209.03 Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)

ΒΟΛΟΣ

Πληροφορική

16Ιουλ

ΒΟΛΟΣ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

16Ιουλ

Δευ 16/07/2018 - Τετ 18/07/2018

209.03 Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)

ΠΑΤΡΑ

Πληροφορική

17Ιουλ

ΑΘΗΝΑ

Στοιχεία Μηχανών

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ